29.10.2010 г.

Новата загадка


Днес спираме в началото на 20 век. Къде се намираме?




Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...