9.12.2016 г.

Новата загадка


Днес разчистваме след бомбардировките. Къде се намираме?



Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...